Родолюбиво консервативна партия

Наша цел е развиване и укрепване на българските култура, бит и духовност.

Равни права и задължения

на всеки член на обществото, като работим против привилегиите на расова, етническа, религиозна, сексуална и политическа основа.

Традиционните семейни ценности

Партия „Свобода“ е за защита на традиционните семейни ценности.

Съдебна система и Система за сигурност

Партия „Свобода“ е за работещи, справедливи и ефективни съдебна система и система за сигурност, гарантиращи прилагането на закона и защитаващи достойнството и свободата на гражданите.

Защита на суверенитета на България

Ние сме за защита на суверенитета на България, без зависимости от външни сили, били те икономически или политически.

Искаме силно гражданско, а не политическо присъствие във всички форми и функции на държавността.

Затова подкрепяме и референдумите по важни теми.

ПП Свобода

Държавата да бъде Храм, в който всеки от нас да свещенодейства”

ПП Свобода